Welkombij voetbalclub Koninklijke Hove Sport

Double pass

Voetbal Vlaanderen heeft de ambitie om de kwaliteit van de jeugdopleiding binnen de Vlaamse voetbalclubs te optimaliseren i.s.m Double PASS . Door middel van een objectieve evaluatie, adviesverstrekking en een erkend kwaliteitslabel. Double Pass maakt hierbij gebruik van een eigen ontwikkeld, wetenschappelijk onderbouwd en praktijk getoetst model. Dit brengt de kritieke succesfactoren, zowel sportief als op organisatorisch vlak, van de jeugdopleiding objectief en gestructureerd in kaart.

 

Op 29 april 2011 kreeg jeugdcoördinator Bram Van Aelst de officiële 'ster' overhandigd voor de kwalitatieve jeugdwerking van K. Hove Sport. 

Op 19 januari 2015 kregen we bericht van Voetbal Vlaanderen dat K. Hove Sport wederom een kwaliteitslabel krijgt.

Bij onze doorlichting in 2018 krijgen we jammer genoeg geen kwaliteitslabel maar onze ambitie is om in najaar 2021 terug voor de hoogste onderscheiding te gaan.

Op 30 januari 2022 kwam het heuglijk nieuws dat we het op één na hoogste label behaalden nl. een zilver label! (sinds dit seizoen is er een hervorming in labels voor gewestelijke clubs nl. goud, zilver, brons, BQ label en geen label)

 

Vermits K.Hove Sport gewestelijk voetbal speelt zijn we niet verplicht om deel te nemen aan onze audit maar driejaarlijks neemt onze voetbalclub deel om de kwaliteit te waarborgen aan onze jeugdleden.

 

Meer info kan je vinden via https://www.voetbalvlaanderen.be/club/jeugdvoetbal/audits