Welkombij voetbalclub Koninklijke Hove Sport

Onze missie en visie

K. Hove Sport is een ‘sportieve vereniging voor iedereen’. Beoefenen van de voetbalsport in een ontspannende en aangename sfeer is haar bestaansreden. In een aanbod voor jeugd en senioren, en dames en heren. Attractief voetbal brengen in de hogere provinciale reeksen van dames en heren is weliswaar het doel op langere termijn.

K. Hove Sport wil daarom ‘één club’ zijn en geen verzameling van een eerste ploeg en een jeugd- en damesafdeling met verschillende doelstellingen. Zowel op als naast het veld wil de vereniging een betekenisvolle rol spelen. Met sportieve activiteiten binnen het Antwerpse gewestelijk voetbal, en met sociale nevenactiviteiten binnen de gemeente Hove.

Bijdrage van de jeugdopleiding tot het algemene doel

In bovenstaande visie zijn de jongeren van Hove Sport ‘de knopen van het net’. Zij zijn het bindweefsel van de club en maken de verbindingen met het bredere sociale weefsel van de gemeente. De jeugdwerking is het kernproduct van Hove Sport en daarom bepalend voor het verenigingsleven van de club. Ze legt een basis voor duurzame relaties tussen de leden, clubliefde en verenigingsplezier. Op deze wijze brengt ze op termijn ook een meerwaarde op economisch vlak.

De jongeren van Hove Sport zijn ‘de knopen van het net’.  Geen net zonder knopen.

Missie en visie van jeugdopleiding

De jongeren zijn het allerbelangrijkst en moeten nog plezier kunnen beleven aan het voetbal. Maar toch stelt K. Hove Sport zich ook als doel om het beste te halen uit haar jeugdvoetballers.Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om zijn/haar niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenkomst met zijn/haar individuele talenten en mogelijkheden.

Om die reden is Hove Sport vastberaden om haar jeugdopleiding jaar na jaar te verbeteren en deze ter beschikking te stellen van alle jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten kunnen ontwikkelen. K.Hove Sport wil een opleidingscentrum vormen waarin talentvolle en minder talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige spelers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opleiding. En in een sfeer van clubliefde.

Doelgroepen
Alle jeugdspelers, jongens en meisjes, die in aanmerking komen voor de KBVB kunnen zich aansluiten bij K.Hove Sport om de voetbalsport te beoefenen. De club komt in competitie uit in gewestelijke ploegen, in alle leeftijdscategorieën. Daardoor krijgen alle jeugdspelers de mogelijkheid om in competitie te voetballen, in overeenstemming met hun individuele kwaliteiten.

Waarden eigen aan de club en jeugdopleiding
K. Hove Sport staat voor:

H     (HOGEROP)
O     (ONTWIKKELING)
V     (VOETBALWAARDEN)
E     (EENHEID)

HOGEROP

Hove Sport wil vooruit. Zowel op als naast het veld wil K.Hove Sport een betekenisvolle rol  spelen binnen het Antwerpse gewestelijk voetbal en  binnen de gemeente.

Een opleidingscentrum vormen waarin talentvolle en minder talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige spelers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opleiding.

ONTWIKKELING

Een van de eerste doelstellingen van K. Hove Sport is meewerken aan de algemene ontwikkeling van de kinderen. Net zoals de school en andere naschoolse activiteiten neemt de club haar verantwoordelijkheid in de opvoeding van haar jeugdige leden.

VOETBALWAARDEN

Via het voetbal is het onze taak om onze kinderen een aantal waarden mee te geven die hun in staat moeten stellen om op een correcte en menswaardige manier op te groeien tot volwassen mensen.

Teamspirit, samenhorigheid, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, vriendschap, eerlijkheid, sportiviteit, beleefdheid, loyaliteit en vertrouwen zijn waarden die we de kinderen willen bijbrengen door daadwerkelijk het goede voorbeeld te geven.

EENHEID EN DOORSTROMING

De Jeugdopleiding van Hove Sport is volledig geïntegreerd in de club. Het is geen club binnen de club. De doelstellingen van de Jeugdopleiding en de club lopen gelijk en beogen een maximale doorstroming van eigen jeugdspelers. Zo komt Hove Sport tot een gezond evenwicht tussen externe recrutering en interne recrutering.

Duidelijke standpunten inzake intern beleid

Doorstroming van jeugdspelers
Doorstroming van eigen jeugdtalent is voor Hove Sport een primaire taak. De belangrijkste factor op het vlak van doorstroming is de kwaliteit van de speler en zijn groeipotentieel. De betere jeugdspelers, waarin de Sportieve Cel groeipotentieel ziet, kunnen doorstromen van de gewestelijke jeugdploegen naar het eerste elftal. Daardoor kunnen externe aanwervingen beperkt worden.

Van zodra een speler zich aansluit bij de club, al dan niet afkomstig van een andere club, worden alle spelers gelijkwaardig behandeld. Dit houdt in dat elke speler op zijn waarde beoordeeld wordt, rekening houdend met mogelijke progressies.

Verenigingsleven
Het is van het grootste belang voor K. Hove Sport dat de spelers zich thuis voelen en met plezier afzakken naar de club, voor trainingen, wedstrijden en activiteiten.

Wij geloven dat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en eerlijke behandeling van de spelers, gereglementeerd door duidelijke afspraken en regels.

Ook de ouders en familie moeten zich thuis kunnen voelen in de vereniging. Ouders moeten zich  betrokken kunnen voelen en  een gevoel van vertrouwen kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk vertrouwen zij hun kinderen toe aan buitenstaanders die hun kinderen gaan begeleiden en vormen.

Het is dan ook de betrachting van de club en van de Jeugdopleiding om van de totaliteit één grote familiete maken met een waarneembare sociale functie.

Ethische en opvoedende waarden
Zoals reeds in de missie vastgelegd is de opvoeding van de jeugdspelers één van de hoofddoelen van Hove Sport. In verband met hun toekomst is het voor de jonge spelers van het grootste belang een degelijke inhoud mee te krijgen, naast een humane waardenopvoeding. Het besef en effectief toepassen van waarden en normen is enorm belangrijk. Belangrijk voor de personen zelf in hun groei naar volwassenheid. Op dat vlak is de club een verlengstuk en een toegevoegde waarde van wat de jongeren meekrijgen van de ouders en van de school.

Ook voor het imago van de club zijn deze waarden en normen belangrijk: de manier waarop spelers, zowel individueel als in groep, zich gedragen naar de buitenwereld toe, op het terrein en naast het terrein, bij wedstrijden, trainingen en activiteiten.K. Hove Sport gelooft in:

  • Burgerzin en respect voor het andere geslacht en andere culturen
  • Respect voor kansarmen en gehandicapten
  • Promotie van anti-racisme, anti-drugs, anti-doping
  • Strijd tegen elke vorm van agressie ten opzichte van kinderen
  • Bestrijden van pesterijen en vandalisme
  • Fair play

Samenwerking met de Hovese scholen

Om tot een kwaliteitsvolle jeugdopleiding te komen kiest Hove Sport voor een continue samenwerking met de Hovese lagere scholen.

Samenwerkingsplan met scholen

Op gepaste momenten deelt de club haar activiteiten mee door folders die in de Hovese scholen worden verspreid.

Samenwerking op vlak van accomodatie
De terreinen van Hove Sport zijn eigendom zijn van de gemeente. Alle Hovese Scholen en verenigingen kunnen hiervan gebruik maken. De lagere school en de middelbare school van Regina Pacis houden elk jaar in de maand mei hun sportdag op de velden van Hove Sport.

Samenwerking op vlak van initiatielessen
In 2008 werden er door de jeugdcoördinator  initiatielessen gegeven in de Hovese scholen: de ‘Sportacademie’. Ter promotie van de voetbalsport wil Hove Sport meehelpen om tijdens de nabewaking voetballessen te geven.

Organisatie van acitiviteiten voor de scholen: de ‘HOVESE SCHOLENCUP’
Sinds 2006 organiseert K.Hove Sport jaarlijks ‘De Hovese Scholencup’. Het is een interscholencompetitie tussen de vier lagere scholen van de gemeente: de gemeentelijke lagere school ‘Rodenbach’, de rijkslagere school ‘t Groen Schooltje’, en de vrije lagere scholen ‘Regina Pacis I’ en ‘Regina Pacis II’.

Samenwerking met de gemeente Hove

De gemeente Hove verleent logistieke steun aan Hove Sport. Alle activiteiten van K.Hove Sport worden bekend gemaakt via de elektronische informatieborden van de gemeente Hove en via de gemeentelijke website www.hove.be.

Er wordt regelmatig contact gehouden met de Sportdienst en met de Sportfunctionaris van de gemeente Hove. De Gerechtigd Correspondent en de jeugdcoördinator van Hove Sport zetelen in de Raad van Bestuur van de Sportdienst. 

Activiteiten georganiseerd door de gemeente, zoals bvb. de jaarlijkse Stratenloop, worden door K.Hove Sport actief ondersteund.

De sportieve activiteiten van K. Hove Sport genieten wederzijds van de logistieke steun van de gemeentelijke diensten (transport van doelen voor het jeugdtornooi, gebruik van tafels en stoelen van de gemeente, vlaggemasten enzomeer).